Broşürler


Ateşli Havale


Ateşli Havale
 
                           
Ateşli  havale çocukluk çağında en sık görülen havae nöbeti türüdür. 6 ay-5 yaş arası çocukların % 2-4 ‘ü en az  1 kez ateşli havale geçirirler. Çoğunlukla viral ve bakteriyel enfeksiyonlar sırasında oluşur. Kardeşlerden birinde ateşli havale öyküsünün olması   diğer çocuklarda nöbet olasılığını 2-3 kat artırır.
                          
                            Ateşli havale sırasında ölüm bildirilmemiştir. Bununla birlikte , anne-babalar çocukları ateşli havale geçirirken   öldüğü veya ölmek üzere olduğu hissine   kapılarak büyük korku ve telaş yaşarlar. Bu korku nöbet geçirme sırasında ortaya çıkan belirtilerden  kaynaklanmaktadır.
 
                              Ateşli havale geçiren çocukta gözlerde kayma veya gözlerini bir noktaya dikme, bilinç kaybı, vücudunda veya el ve ayaklarda çırpınma veya kasılma-gevşeme   hareketleri, el-ayak çevresinde morarma,nefessiz kalma,iç çekme, ağız kenarında çekilme, göz kırpma ve başını geri atma   olabilir.
 
                               Ateşli havale   nöbeti ‘’basit’’ ve ‘’kompleks’’   olmak üzere ikiye ayrılır.Basit ateşli havale 15 dakikadan kısa süren, 24 saat iinde 1 kez olan,beraberinde menenjit bulgusu olmayan, tüm vücutta kasılmalarla birlikte olan nöbetlerdir. Kompleks ateşli nöbet ise 15 dakikadan uzun süren, 24 saat içinde birden fazla kere tekrar eden , vücudun bir bölgesine sınırlı nöbettir.
 
                            Ateşli havale nöbetlerinin % 80 i basit nöbetlerdir. Bir kez basit ateşli havale geçiren 12 aylıktan küçük   bebeklerde   tekrar ateşli havale geçirme riski % 30 iken, 12 aydan büyük bebeklerde bu oran daha düşüktür (% 30). İkinci ateşli havale nöbeti geçiren çocukların tekrar ateşli havale geçirme riski ise % 50’ dir. Tekrarlayan ateşli havale nöbetleri 5-6 yaşında kaybolur.
 
                              Ateşli havale geçiren çocuklarda beyinde   organik hasar kalmaz. Nöbetler çocukların zeka ve davranışları üzerine olumsuz etki yapmazlar. Ateşli havale geçiren çocukların epilepsi geliştirmeme olasılığı % 95’ in üzerindedir. Ateşli nöbetlerin tedavi edilmesi epilepsi gelişmesini önlemez.
 
                             Basit ateşli havale genellikle birkaç dakika sürer ve kendiliğinden geçer. Nadiren 10 dakikadan uzun sürer. Hastanede yatırmaya, radyolojik incelemelere, EEG (beyin elektrosu)   yapılmasına gerek yoktur. Yapılması gereken ateşe neden olan hastalığın tanısının konup   tedavi edilmesidir.
 
                                Ateşli havale geçiren çocukta   havaleye neden olabilecek   menenjit (beyin zarı iltihabı) veya ensefalit 8beyin iltihabı) gibi önemli hastalıkların   atlanmamasıdır. Menenjitli çocukların % 13-18’ inde ateşli havale nöbeti görülebilir. Bir buçuk yaşından küçük ve ilk kez   ateşli havale ateşli havale   nöbeti geçiren çocukların menenjit yönünden araştırılması önerilmektedir çünkü   bu çocuklarda klinik bulgulara dayanarak   menenjit tanısı koymak veya olmadığını ispatlamak çok zordur. 1.5 yaş üzerindeki hastaların genel durumu iyi ve muayenede   menejit bulguları yok ise   beyin omurilik   sıvı incelemesi yapılmasına gerek yoktur.
 
                                Havale nöbeti geçiren çocuk , tükrüğünü   bronşlarına   kaçmasını önlemek amacı ile   yan yatırılmalı,ağzında herhangi bir şey varsa parmakla çıkarılmalı, ağzına herhengi bir şey konmamalı, solunumu 5-10 saniye süre ile dursa bile   yapay solunum ve kalp masajı gibi uygulamalar yapılmamalı, nöbet sırasındaki hareketleri durudurulmaya çalışılmamalıdır. Anne-babanın yapacağı en önemli fakat en zor şey mümkün olduğunca sakin kalmaktır.
 
                               Acil polikiliniğine başvuran ve basit   ateşli havale nöbeti geçiren   çocukta   menenjit gibi ciddi bir bakteriyel enfeksiyon bulgusu yok ise   hasta 3-4 saat   takip edilir, kendine   gelen ve ateşin düştüğü gözlenen   çocuklar evlerine gönderilebilirler. Ateşli havalenin başında   ağızdan veya makaddan uygulanan    diazepam, nöbet tekrarlarını   ve ailenin telaşını önleyebilir ancak epilepsi gelişmesini önlediği gösterilememiştir.
 
                               Ateşli basit nöbet geçiren çocuklara havale önleyici ilaçlar ile koruyucu tedavi uygulaması önerilmez. Ayrıca bu amaçla kullanılan bazı   ilaçların epilepsi     gelişme riskini azalttığına dair bilgi mevcut değildir. Buna karşılık kompleks ateşli nöbet geçiren veya başka nörolojik problemleri   olan çocukların 3-4 yaşına   kadar günlük   havale durdurucu ilaçları kullanmaları önerilir.

 

 

 

Üye Ol

Ziyaretçilerimiz

www.pediatriportali.com sitesinin web hosting hizmeti natro - izgi Bilgisayar Sistemleri Ltd. tarafından sağlanmaktadır.
ocuk Doktoru - ocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Pediatri Uzmanı - ocuk sağlığı sitesi - ocuk doktorları - Pediatri - Pediatrist - Bebek